Andre øjensygdomme

Grøn stær (Glaucom)

Grøn stær kan i de fleste tilfælde behandles med stor succes såfremt, at patienten reagerer positivt på behandlingen. Trykket i øjet bliver dermed formindsket, og i mange tilfælde kan lidelsen helbredes fuldstændigt. Dette gælder også, hvis patienten i forvejen er blevet opereret.

Succesrate 70%.

 

Diabetes betingede lidelser

Diabetes (sukkersyge) kan ikke helbredes med AcuNova, men følgeskader (bl.a i øjnene) kan bedres betydeligt. Det gælder f.eks blødninger i øjnene med mindre, at skaderne er meget fremskredne og alvorlige. Det er meget vigtigt for insulinkrævende diabetikere, at være meget nøjagtige med, at måle blodsukkerværdierne under behandlingen med AcuNova, da behandlingen kan nedsætte behovet for insulin drastisk.

Succesrate 60%.

 

Grå stær / katarakt

Behandlingen af grå stær med AcuNova er den mindst relevante. Som regel er en linseoperation både hurtigere og billigere, og man kan få det lavet på det offentliges regning. Hos børn er der imidlertid god effekt af en grå stær behandling med AcuNova. I dette tilfælde er det endda meget relevant, at overveje en behandling med AcuNova bl.a fordi, øjenlæger kun meget nødigt opererer børn, da øjnene stadig er i vækst. AcuNova behandling kan også være relevant for grå stær patienter, som samtidig lider af AMD, da disse patienter ofte afvises af øjenlægerne, idet en linseoperation ikke medfører nogen bedring af synsevnen.

 

Langsynethed

Mere end 90% af alle mennesker rammes af aldersbetinget langsynethed. Med AcuNova kan man allerede efter få dobbeltbehandlinger (ca. 12-15) sænke dioptritallet, og i nogle tilfælde kan patienten endda helt undgå at bruge briller.

Succesrate 75%.

 

Nærsynethed

Nærsynethed kan behandles med AcuNova op til en alder på 20-23 år, da øjet stadig er i vækst, men desværre ikke hos voksne patienter.

 

Nethindelidelser

Nethindeløsning skal altid først behandles med laser hos en øjenlæge. AcuNova behandling forhindrer yderligere nethindeløsning, og man kan reducere opstået arvæv som følge af laserbehandlingen og blødninger i det omkringliggende væv opsuges.

Succesrate 60%.

 

Blodpropper i øjet

Synsforstyrrelser pga. blodpropper i øjet eller hjernen kan med stor succes behandles med AcuNova. Også følgerne af en øjeninfarkt kan forbedres.

Succesrate 60%.

 

Retinitis pigmentosa (kikkertsyn)

Denne sygdom har altid været betragtet som uhelbredelig, men erfaringer viser, at man med AcuNova behandling kan opnå betydelige forbedringer.

Succesrate 60%.

 

Øjenlidelser forårsaget af hjerneskader og medicin.

Øjnene hos disse patienter er som regel intakte. Synet hindres af uforklarlige forstyrrelser (irritations- og overledningsforstyrrelser). AcuNova kan kanalisere disse forstyrrelser – i mange tilfælde endda meget hurtigt. Ved blodansamlinger i hjernen opsuges blodet og evt. ar i hjernen kan i visse tilfælde heles fuldstændigt.

Succesrate 80%.