Er du medlem af Sygsikringen Danmark er der tilskud til behandlingen!

Sygeforsikring “danmark” og akupunktur

I 2014 har Sygeforsikring “danmark” oplyst, at de også giver tilskud til akupunkturbehandlinger, der er udført af en Registreret Alternativ Behandler (RAB).

For akupunkturbehandling – efter en stillet lægelig diagnose – ydet af Registreret Alternativ Behandler med bestået eksamen som akupunktør, ydes der tilskud som fremgår nedenfor. Der kan kun gives tilskud til en 1. konsultation i behandlingsforløbet for samme sygdomsaktivitet.

En betingelse for at få tilskud til akupunkturbehandlingen er, at oplysning herom indberettes elektronisk fra akupunktøren til Sygeforsikring “danmark” efter fastlagt specifikation.

– Ved 1. konsultation dækkes 30% af udgiften, dog maks. 110 kr.
– Ved normal akupunkturbehandling dækkes 30% af udgiften, dog maks. 70 kr.
– Der kan maks. inden for 12 måneder gives et samlet tilskud til akupunktur på 600 kr.
– Der gives også tilskud til rygeafvænning med samme satser som ovenstående.

Kroppens Terapeut er RAB godkendt. Ring i dag på tlf. 29 64 14 15 og hør om dine tilskudsmuligheder.