Sygeforsikring Danmark og akupunktur

Som medlem af Sygeforsikringen Danmark kan du få tilskud til behandlinger hos Kroppens Terapeut! Kontakt mig i dag og hør mere om dine muligheder.

Sygesikring Danmark

I 2014 oplyste Sygeforsikring ‘danmark’, at de også yder tilskud til akupunkturbehandlinger udført af en Registreret Alternativ Behandler (RAB).

En betingelse for at få tilskud til akupunkturbehandlingen er, at oplysninger herom indberettes elektronisk fra akupunktøren til Sygeforsikring ‘danmark’ efter fastlagte specifikationer.

RAB-SAB.DK

Kroppens Terapeut er RAB godkendt.

Tilskudsordninger for akupunktur og rygeafvænning:

Ved den første konsultation dækkes 30% af udgiften, dog op til et maksimum på 110 kr.

Ved almindelig akupunkturbehandling dækkes 30% af udgiften, dog op til et maksimum på 70 kr.

Der kan maksimalt gives et samlet tilskud til akupunktur på 600 kr. inden for en periode på 12 måneder.

Der gives også tilskud til rygeafvænning med samme satser som ovenstående.